Röst/sång

jg2

Foto: Annika Lundvall

Som röst-pedagog/coach arbetar jag till stor del med fokus på röstens grundfunktioner.
Kroppsmedvetenhet, intellekt, känsla och uttryck samarbetar. Genom att inledningsvis i lugn och ro mjuka upp/känna in/frilägga röstinstrumentet, är målet att hitta vilan i rösten och arbeta vidare utifrån detta.
Ett lätt, öppet och flexibelt sätt att arbeta med andningen blir centralt.
Närheten från tal/rop till sångton blir en intressant och viktig aspekt, öppen och rik på överklang.
Jag är själv skolad i den klassiska sångstilen med namnkunniga lärare som Inga-Lill Sundin, Jaqueline Delman, Oren Brown, Erik Saedén samt Maud Rainer, men arbetet är oberoende av genre och vänder sig till alla typer av sångare, skådespelare och andra röstanvändare, såväl professionella som amatörer. Jag har jobbat med många av våra stora sångare och sångartister, från rock till opera.
Lektionstillfällena är oftast individuella och pågår ca en timma. Jag ger även undervisning, föreläsningar och workshops på t.ex SVT, UR, TV4, Operahögskolan, Stockholms musikpedagogiska institut,Acne film, Vadstenaakademin, Mälardalens högskola och i kulturskolor. Under 2013 gav jag lektioner och workshops i Brisbane, Australien.
Arbetssättet har växt fram efter mångåriga sångstudier, tekniker i kroppsmedvetenhet och sånguppdrag samt i ett tätt samarbete med röstpedagog Maud Rainer, och i foniatrisk verksamhet med dr Staffan Wilén, specialist i foniatri.
Jag arbetar även i egenskap av röstpedagog på Stockholms Foniatriska mottagning i samarbete med två läkare specialiserade på foniatri, en sjukgymnast samt två logopeder.